Záměr prodeje pozemků p.č. 268/6, p.č. st. 219/2 a p.č. st.220/2

18.02.2020 - 05.03.2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

18.02.2020 - 30.03.2020

OZV č. 1_2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

17.02.2020 - 04.03.2020

OZV č. 2_2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

17.02.2020 - 04.03.2020

OZV č. 3_2020 - o místním poplatku z pobytu

17.02.2020 - 04.03.2020

OZV č. 4_2020 - o místním poplatku ze psů

17.02.2020 - 04.03.2020

OZV č. 5_2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

17.02.2020 - 04.03.2020

Schválený rozpočet pro rok 2020

27.12.2019 - 31.03.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

27.12.2019 - 31.03.2021

MZe - optaření obecné povahy - rozšíření oblasti kůrovcové kalamity

11.12.2019 - 31.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

02.01.2019 - 31.03.2020

Schválený rozpočet pro rok 2019

02.01.2019 - 31.03.2020

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

02.01.2019 - 31.03.2020

Žádost o infomaci dle zákona č. 106/1999Sb č.j.:496/2018

21.11.2018 - 30.11.2100

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb,. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

20.03.2017 - 31.12.2020

Nařízení č.01/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

19.12.2015 - 19.12.2025

Veřejnoprávní smlouva s VaK Třebíč

23.09.2015 - 01.09.2025
Záznamy: 1 - 17 ze 17