Pozvánka na valnou hromadu ekologického mikroregionu Horácko

17.03.2023 - 31.03.2023

Návrh závěrečného účtu obce Rudíkov za rok 2022

14.03.2023 - 30.06.2023

Návrh závěrečného účtu obce Rudíkov za rok 2022

14.03.2023 - 30.06.2023

Oznámení o změně sídla ohlašovny

12.01.2023 - 31.01.2025

Schválený rozpočet na rok 2023 a schválený střednědobý výhled na roky 2024 a 2025

19.12.2022 - 30.03.2024

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rudíkov

24.06.2022 - 30.06.2026

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

18.12.2020 - 31.03.2030

Úřední deska Ekologického mikroregionu Horácko

01.03.2020 - 31.03.2032

Žádost o infomaci dle zákona č. 106/1999Sb č.j.:496/2018

21.11.2018 - 30.11.2100

Nařízení č.01/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

19.12.2015 - 19.12.2025

Veřejnoprávní smlouva s VaK Třebíč

23.09.2015 - 01.09.2025
Záznamy: 1 - 11 ze 11